POMYSŁY NA KTO TO? CO TO?

Kto to? Co to?

 

Propozycja 1 – O kim mowa? (opiekun i dzieci)

1.W zabawie przydadzą nam się różne puzzle z gier Kto to? Co to?. Im więcej puzzli, tym ciekawsza i dłuższa gra. Super gra do przedszkola, ponieważ może brać w niej udział dowolna liczba dzieci. 

2.Dzieci siadają w kółeczku, a do środka rozsypujemy wszystkie puzzle z serii Kto to? Co to?

3.Rodzic lub opiekun opowiada o osobie, narodzie, sporcie, zawodzie itp., które można ułożyć z puzzli. 

4.Zadaniem dzieci jest odgadywanie o jaki zawód, naród, sport chodzi. Punkt zdobywa dzieci, które jako pierwsze poda prawidłową odpowiedź. 

5.Dziecko wyszukuje odgadnięte puzzle, łączy je i ustawia obok siebie. 

6.Wygrywa dziecko, które zdobędzie największą liczbę puzzli. 


Propozycja 2 – Zgadywanka o czasie (rodzic i dziecko)

1.Propozycja zabawy w domu z wykorzystaniem puzzli kto to? Co to?

2.W zabawie uczestniczyć może nawet małe dziecko. Rodzic układa kartoniki z gier Kto to? Co to? Świadomie źle łącząc puzzle. 

3.Ustawia je w linii i nastawia stoper. Zadaniem dziecka jest w jak najszybszym czasie prawidłowo ułożyć puzzle. 

4.Zapisujemy dziecku wyniki podczas każdej zabawy. Porównujemy je i cieszymy się z maluchem, kiedy jego czas poprawia się. 

5.W miarę zaawansowania możemy dodawać nowe utrudnienia do gry, jak konieczność nazwania ułożonych kartoników, a później powtórzenie w języku angielskim. 

6.To wspaniała zabawa umacniająca relacje rodzic – dziecko. Maluch cieszy się z poświęconego mu czasu, a zainteresowanie rodzica motywuje go do osiągania coraz to lepszych wyników. 


Propozycja 3 – Ile wiesz smyku o? (opiekun i dzieci)

1.Do zabawy użyjmy jak największej ilości puzzli z gier Kto to? Co to? Gra rozwija wyobraźnię dziecka i jego wiedzę o sobie samym. 

2.Prosimy dzieci, aby podzieliły puzzle na dwie grupki. W jednej będą dolne części postaci, a w drugiej górne. 

3.Następnie dzielimy jedną grupkę wśród dzieci, dając każdemu maluchowi taką samą liczbę puzzli. 

4.Kolejno dzieci mają za zadanie, jak najszybciej odszukać brakujące elementy z drugiej grupki i ułożyć przed sobą postacie. 

5.Dziecko, które jako pierwsze wykona zadanie, rozpocznie dalszy etap gry. 

6.Pytamy malucha: Ile wiesz smyku o….? Podając nazwę zawodu, sportu, postaci, narodu z jego układanek. 

7.Zadaniem dziecka jest opowiedzenia jak najpełniejszymi zdaniami na pytanie. Dzieci uczą się na podstawie informacji podawanych przez kolegów i opiekunów.