POMYSŁY NA ZNAKI DROGOWE 

Znaki drogowe

 

Propozycja 1:

1. Każdy gracz losuje karty przedstawiające sytuacje drogowe.
2. Każdy gracz powinien mieć taką samą ilość kart.
3. Karnety ze znakami drogowymi układamy na stole obrazkami do dołu.
4. Gracze po kolei losują karnety ze znakami drogowymi.
5. Jeżeli wylosowany znak dotyczy sytuacji drogowej przedstawionej na karcie, gracz zabiera karnet, jeżeli nie odkłada na stół.
6. Wygrywa ten gracz, który pierwszy rozpozna i dopasuje wszystkie znaki z odpowiednimi sytaucjami na drodze. 

Propozycja 2:

1. Każdy gracz losuje karty przedstawiające sytuacje drogowe.
2. Każdy gracz powinien mieć taką samą ilość kart.
3. Karnety ze znakami drogowymi układamy na stole obrazkami do dołu.
4. Wszyscy gracze po słowie "start" szukają karnety pasujące do ich kart. 
5. Jeżeli wylosowany znak dotyczy sytuacji drogowej przedstawionej na karcie, gracz zabiera karnet, jeżeli nie odkłada karnet na stół obrazkiem do dołu.
6. Wygrywa ten gracz, który pierwszy rozpozna i dopasuje wszystkie znaki z odpowiednimi sytaucjami na drodze.